Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
13/04/2021 19:21:43

Canvi de domicili (dins el municipi)


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Objecte:
Aquest tràmit us permet modificar el vostre domicili en el padró municipal en cas de canvi d'habitatge dins Manlleu

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física major d'edat, o en els cas de menors la mare, pare o representant legal.


Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Import:
Tràmit gratuït

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia

Termini de resolució:
Immediat

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
El canvi de domicili només es pot realitzar amb cita prèvia.

SOL.LICITEU CITA PRÈVIA.

Consulteu els documents annexos amb la informació necessària per empadronar-vos a Manlleu.
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat