Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Canvi de domicili (dins Manlleu) FAMILIAR / COL.LECTIVA


Objecte:
Aquest tràmit us permet modificar el vostre domicili en el padró municipal en cas de canvi d'habitatge dins Manlleu
Consulteu el Manual d'empadronament
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física major d'edat. Recordeu que en cas d'empadronar altres persones adultes a l'habitatge caldrà adjuntar el document de representació de tràmits d'empadronament degudament signat per a cada persona que es vulgui empadronar.
* El tràmit en línia només es podrà realitzar si s'acredita la propietat de l'habitatge o bé la titularitat del contracte de lloguer
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Import:
Tràmit gratuït.
Termini de resolució:
Un cop revisada la sol.licitud, si és correcte i s'ha adjuntat tota la documentació necessaria, rebreu per correu electrònic la confirmació d'empadronament a la nova adreça. A partir d'aquest moment podreu obtenir els volants i/o certificats d'empadronament.
En cas contrari, l'Ajuntament us enviarà un requeriment amb les esmenes o la documentació que falti aportar per tal de poder realitzar l'empadronament.
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia