Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
17/11/2019 14:39:18

Padró - Canvi de domicili (dins el municipi)


Nivell 1. Informació
Objecte:
Aquest tràmit us permet modificar el vostre domicili en el padró municipal en cas de canvi d'habitatge dins Manlleu
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física major d'edat, o en els cas de menors la mare, pare o representant legal.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Import:
Gratuït
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia
Termini de resolució:
Immediat
Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu.
Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Com sol·licitar-ho telemàticament:
Aquest tràmit només es pot realitzar presencialment

Tramitació presencial


Models de documentació complementària a la sol·licitud
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat