Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Canvi de domicili (dins Manlleu) FAMILIAR / COL.LECTIVA


Objecte:
Aquest tràmit us permet modificar el vostre domicili en el padró municipal en cas de canvi d'habitatge dins Manlleu

Els canvis de domicili familiars o col.lectius només es realitzen presencialment.

*Recordeu que les sol.licituds de canvi de domicili individual al padró municipal es poden realitzar en línia. Consulteu el tràmitPersones destinatàries:
Qualsevol persona física major d'edat, o en els cas de menors la mare, pare o representant legal.


Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Termini de resolució:
Immediat

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu.