Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/11/2019 12:17:21

Padró - Baixa del padró municipal d'habitants


Nivell 1. Informació
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la baixa del Padró d'una persona que no viu al vostre domicili i que hi consta empadronada, o d'una persona que consta empadronada una vivenda de la vostra propietat i no hi viu.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d'edat empadronada al domicili o propietària de la vivenda.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de sol·licitud:
El silenci administratiu serà negatiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.


Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació presencial
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat