Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Baixa del padró municipal d'habitants


Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la baixa del padró municipal en els casos següents:
- Baixa per canvi de residència a un altre domicili (només en cas que encara no s'hagi automatitzat el canvi)
- Baixa de persones empadronades a l'habitatge del qual sou propietaris/es o titulars del contracte de lloguer i que teniu constància que ja no hi viuen
- Baixa per defunció (cal adjuntar el certificat literal de defunció)
- Baixa per marxar a l'estranger (només és necessari per a persones amb NIE/Passaport)
Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d'edat amb la corresponent acreditació de la baixa.
* En el cas de sol.licitar la baixa d'altres persones de l'habitatge només ho podrà realitzar el propietari/a o titular del contracte de lloguer
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Import:
Tràmit gratuït.
Termini de resolució:
Les baixes per canvi de residència a un altre domicili, les baixes per defunció i les baixes per marxar a l'estranger es realitzen al moment sempre i quant s'aporti la documentació necessaria.
Les sol.licituds de baixes de persones empadronades al vostre habitatge no és immediat i comporta gestions i notificacions a aquestes persones per tal de comprovar que ja no viuen en aquest domicili. La baixa es fa efectiva quan disposem de l'informe favorable del consell d'empadronament estatal.
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.