Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Sol.licitud de baixa del padró municipal d'habitants (canvi de residència, marxa a l'estranger o defunció)


Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la baixa del padró municipal en els casos següents:
- Baixa per canvi de residència a un altre domicili (només en cas que encara no s'hagi automatitzat el canvi)
- Baixa per defunció (cal adjuntar el certificat literal de defunció)
- Baixa per marxar a l'estranger (només és necessari per a persones amb NIE/Passaport)
Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d'edat amb la corresponent acreditació de la baixa.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Import:
Tràmit gratuït.
Termini de resolució:
Les baixes per canvi de residència a un altre domicili, les baixes per defunció i les baixes per marxar a l'estranger es realitzen al moment sempre i quant s'aporti la documentació necessaria.
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.