Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Baixa del padró municipal d'habitants


Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la baixa del Padró de les persones que ja no viuen al vostre domicili però que encara hi consten empadronades, o bé de persones que consten empadronades en un habitatge de la vostra propietat i teniu constància que ja no hi viuen.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d'edat empadronada al domicili o propietària de l'habitatge

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de sol·licitud:
El silenci administratiu serà negatiu.