Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 21:34:43

Baixa del padró municipal d'habitants


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la baixa del Padró de les persones que ja no viuen al vostre domicili però que encara hi consten empadronades, o bé de persones que consten empadronades en un habitatge de la vostra propietat i teniu constància que ja no hi viuen.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d'edat empadronada al domicili o propietària de l'habitatge

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de sol·licitud:
El silenci administratiu serà negatiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.


Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos


Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat