Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Ajuts d'urgència social - pobresa energètica


Objecte:
Els ajuts d'urgència social en concepte de pobresa energètica tenen per finalitat cobrir les despeses bàsiques de subministrament d'energia elèctrica, de gas i aigua dels habitatges on resideixen famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social.
Persones destinatàries:
Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades a Manlleu, que estiguin en situació administrativa regular, i que estan integrats l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de Manlleu.

A tal efecte, les persones beneficiàries han d'estar empadronades i viure a l'immoble destinat a ús d'habitatge sobre el qual es sol·licita la subvenció, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol·licitud.

Aquestes persones hauran de complir amb els requisits que es fixen com a criteris de concessió i que tenen en compte el seu nivell d'ingressos.
Termini de sol·licitud:
Del 7 al 28 d'octubre del 2021