Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
19/05/2019 10:48:45

Ajuts d'urgència social - pobresa energètica


Nivell 1. Informació
Objecte:
Els ajuts d'urgència social en concepte de pobresa energètica tenen per finalitat cobrir les despeses bàsiques de
subministrament d'energia elèctrica, de gas i aigua dels habitatges on resideixen famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social.

* La present convocatòria 2018 només accepta deutes corresponents en el període de febrer a octubre del 2018

Persones destinatàries:
Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies empadronades a Manlleu, que estiguin en situació
administrativa regular, i que estan integrats l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de Manlleu.

A tal efecte, el/la beneficiari/a han d'estar empadronats i viure a l'immoble destinat a ús d'habitatge sobre el qual es sol·licita la subvenció, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol·licitud.

Aquestes persones hauran de complir amb els requisits que es fixen com a criteris de concessió i que tenen en compte el seu nivell d'ingressos.Termini de sol·licitud:
Del 17 al 31 d'octubre del 2018

Com sol·licitar-ho presencialment:
Cal que us dirigiu a la 2a planta de l'Ajuntament de Manlleu

Tramitació presencial


Models de documentació complementària a la sol·licitud
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat