Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
13/04/2021 17:46:00

Procés selectiu - Concurs únicament amb presentació de mèrits


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'admissió en un procés selectiu de concurs únicament amb presentació de mèrits.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física que compleixi els requisits que s'exigeixin a les bases específiques que regulin el procés de selecció.

Termini de sol·licitud:
El termini per presentar les sol·licituds vindrà establert a les bases específiques de la convocatòria i s'iniciarà amb la publicació de la convocatòria.

Import:
Taxa drets d'examen:

Grup A1 i A2: 19,00 €
Grup C1, C2 i AP: 11,00 €
Grup C2 (agent de policia local ): 25,00 €

Exempcions de pagament:

Certifcat de discapacitat de + 33%

Bonificació del 90%:

Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO)

Important:

La presentació de la sol.licitud en línia obliga a realitzar el pagament en el moment de la tramitació.

Per a poder gaudir de l'exempció de pagament o bonificació cal adjuntar els documents acreditatius en el moment de presentar la sol.licitud.

Termini de resolució:
Ve determinat per les bases específiques de la convocatòria.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat