Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Procés selectiu - Concurs únicament amb presentació de mèrits


Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'admissió en un procés selectiu de concurs únicament amb presentació de mèrits.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física que compleixi els requisits que s'exigeixin a les bases específiques que regulin el procés de selecció.

Termini de sol·licitud:
El termini per presentar les sol·licituds vindrà establert a les bases específiques de la convocatòria i s'iniciarà amb la publicació de la convocatòria.

Import:
Taxa drets d'examen:

Grup A1 i A2: 19,00 €
Grup C1, C2 i AP: 11,00 €
Grup C2 (agent de policia local ): 25,00 €

Exempcions de pagament:

Certifcat de discapacitat de + 33%

Bonificació del 90%:

Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO)

Important:

La presentació de la sol.licitud en línia obliga a realitzar el pagament en el moment de la tramitació.

Per a poder gaudir de l'exempció de pagament o bonificació cal adjuntar els documents acreditatius en el moment de presentar la sol.licitud.

Termini de resolució:
Ve determinat per les bases específiques de la convocatòria.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.