Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 21:56:02

Autorització de domiciliació de tributs


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Autoritzar a l'Ajuntament de Manlleu perquè les taxes i altres conceptes de cobrament periòdic es puguin carregar en el compte corrent de la persona titular mitjançant domiciliació bancària. Concretament les taxes de teleassistència, piscina municipal, escola bressol, mercats setmanals, revista El Ter i horts urbans.

La domiciliació del pagament de tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) - IBI, vehicles, taxa de residus, taxa entrada vehicles-guals, IAE- s'ha de tramitar a través de la web de l'ORGT

https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/DomiciliacioRebuts/domiciliarPersones destinatàries:
Totes les persones, empreses i entitats que siguin titulars de les taxes i/o altres conceptes de cobrament periòdic i que vulguin o estiguin obligades a domiciliar els seus pagaments.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment i previ a la realització de la domiciliació bancària

Import:
Tràmit gratuït

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat o identificador digital: idCAT, idCATmòbil, Mobile Connect, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat