Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Autorització de domiciliació de tributs


Objecte:
Autoritzar a l'Ajuntament de Manlleu perquè les taxes i altres conceptes de cobrament periòdic es puguin carregar en el compte corrent de la persona titular mitjançant domiciliació bancària. Concretament les taxes de teleassistència, piscina municipal, escola bressol, mercats setmanals, revista El Ter i horts urbans.

La domiciliació del pagament de tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) - IBI, vehicles, taxa de residus, taxa entrada vehicles-guals, IAE- s'ha de tramitar a través de la web de l'ORGT

https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/DomiciliacioRebuts/domiciliarPersones destinatàries:
Totes les persones, empreses i entitats que siguin titulars de les taxes i/o altres conceptes de cobrament periòdic i que vulguin o estiguin obligades a domiciliar els seus pagaments.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment i previ a la realització de la domiciliació bancària

Import:
Tràmit gratuït