Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 21:55:04

Accés amb vehicle a la Plaça Fra Bernadí


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
L'accés a la plaça Fra Bernadí amb vehicle està restringit, excepte als vehicles autoritzats i càrrega i descàrrega en l'horari d'accés lliure de 9h a 12h del matí i amb un temps inferior a 15 minuts.

Fora d'aquest horari cal sol.licitar una autorització d'accés ja que mitjançant control fotogràfic es sanciona a les persones que hi accedeixen amb vehicle.

Es pot sol.licitar l'autorització per a un màxim de 2 vehicles per establiment / habitatge. Les matricules d'aquests vehicles seran les que constaran a la base de dades del sistema de control fotogràfic. En cas que hi hagi algun canvi de vehicle s'haurà de notificar la nova matricula.


Persones destinatàries:

Poden sol.licitar l'accés de manera indefinida:

- Persones residents en aquesta zona

- Persones propietàries d'habitatges, locals o garatges ubicats en aquesta zona

- Persones llogateres d'habitatges, locals o garatges ubicats en aquesta zona

- Empreses proveïdores d'establiments comercials. En aquest cas es prioritzarà l'accés de 9h a 12h del matí i caldrà justificar correctament l'accés fora d'aquest horari.

Poden sol.licitar l'accés temporal:

- Empreses d'obres o serveis que hagin d'accedir de manera temporal o puntualment per necessitats professionals.

En aquests casos un cop presentada la sol.licitud la Policia Local valorarà l'accés i es posarà en contacte amb la persona sol.licitant.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Àrea de Policia Local

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat