Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació prèvia d'obres per instal.lacions de plaques solars en sol urbà


Objecte:
Aquest tràmit us permet comunicar a l'Ajuntament la instal.lació i/o remodelació de sistemes d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica als habitatges
AVÍS:
* En cas que la instal.lació estigui ubicada en sòl no urbanitzable, caldrà sol.licitar una Llicència d'obres sense projecte
** Un cop finalitzada la instal.lació podeu realitzar la sol.licitud de Bonificació de l'IBI per a instal.lacions d'energia solar fotovoltaica
Persones destinatàries:
Persones propietàries dels habitatges on es vulgui realitzar la instal.lació
Import:
Taxa de gestió: 69 €
ICIO: 3,78% del pressupost de l'obra*
* Es concedirà una bonificació en funció de la potencia que es pot consultar a l'ordenança fiscal 5
Avís:
Aquestes taxes es troben delegades a l'Organisme de Gestió Tributària, d'aquesta manera es paguen a posterior amb una carta de pagament que us arribarà des d'aquest organisme.
Termini de resolució:
En tractar-se d'obres de comunicació prèvia no s'emet resolució.
L'obra es pot dur a terme a partir del moment en què s'ha efectuat la comunicació.