Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Certificat d'estar al corrent de pagament i d'ajuts atorgats per l'Ajuntament de Manlleu. Altres certificats de dades econòmiques


Objecte:
Aquest tràmit us permet sol.licitar un certificat d'estar al corrent de pagament dels tributs municipals, del deutes que resten pendents amb l'Ajuntament o bé dels ajuts o subvencions municipals rebudes.

Persones destinatàries:
Les persones titulars dels pagaments amb l'Ajuntament o bé les persones adjudicatàries dels ajuts o subvencions.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Import:
10 €. Si realitzeu el tràmit en línia heu de fer el pagament amb targeta bancària en l'últim pas de la tramitació.

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu