Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Certificat d'estar al corrent de pagament i d'ajuts atorgats per l'Ajuntament de Manlleu. Altres certificats de dades econòmiques


Objecte:
Aquest tràmit us permet sol.licitar un certificat d'estar al corrent de pagament dels tributs municipals, del deutes que resten pendents amb l'Ajuntament o bé dels ajuts o subvencions municipals rebudes.
Persones destinatàries:
Les persones titulars dels pagaments amb l'Ajuntament o bé les persones adjudicatàries dels ajuts o subvencions.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Import:
16 €.