Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
07/07/2020 18:54:46

JUSTIFICACIÓ dels ajuts del Pla de Reactivació Municipal de Manlleu 2020


Nivell 1. Informació
Objecte:
Justificació de l'ajut rebut pel Pla de reactivació econòmica municipal 2020.

És indispensable adjuntar les factures que justifiquin el concepte sol.licitat en la presentació de la sol.licitud.

La comprovació de la documentació requerida s'efectuarà per part de l'Àrea gestora de l'Ajuntament que efectua la instrucció del procediment dins l'exercici pressupostari de la
concessió de l'ajut, la qual haurà d'emetre un informe detallant per a cada persona beneficiària si s'ha justificat o no correctament la subvenció atorgada.


Persones destinatàries:
Empreses i/o autònoms que han obtingut resolució favorable de l'ajut

Termini de sol·licitud:
El període de justificació serà fins el 31 de juliol de 2020.

En cas que no es presenti la justificació, tindrà lloc una revocació total de l'ajut.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària"

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat