Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Llicència del domini públic per a companyies de serveis (canalització gas, electricitat, aigua potable i clavegueram)


Objecte:
Aquest tràmit permet sol.licitar l'autorització del domini públic corresponent a obres de canalització i rases en via pública en referència als serveis de gas, aigua i electricitat

Persones destinatàries:
Empreses de gestió d'infraestructures de gas, aigua i electricitat o bé particulars que assumeixen directament aquestes obres

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar les obres.