Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Llicència del domini públic per a companyies de serveis (canalització gas, electricitat i telecomunicacions)


Objecte:
Sol.licitar la llicència d'obres corresponent a obres de canalització i rases en via pública en referència als serveis de gas, electricitat i telecomunicacions.
Persones destinatàries:
Empreses de gestió d'infraestructures de gas, electricitat i telecomunicacions
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar les obres.