Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Alta per NAIXEMENT al padró municipal d'habitants


Objecte:
Empadronament d’un nadó nascut a territori espanyol que no consti inscrit al padró municipal de cap municipi, sempre i quan els pares ja estiguin empadronats a Manlleu

Persones destinatàries:
Mares, pares o tutors legals del menor.


Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Import:
Tràmit gratuït

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia

Termini de resolució:
Immediat