Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Alta per NAIXEMENT al padró municipal d'habitants


Objecte:
Empadronament d’un nadó nascut a territori espanyol que no consti inscrit al padró municipal de cap municipi, sempre i quan els pares ja estiguin empadronats a Manlleu
Persones destinatàries:
Mares, pares o tutors legals del/la menor.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Import:
Tràmit gratuït
Termini de resolució:
Un cop revisada la sol.licitud, si és correcte i s'ha adjuntat tota la documentació necessaria, rebreu per correu electrònic la confirmació d'empadronament a la nova adreça. A partir d'aquest moment podreu obtenir els volants i/o certificats d'empadronament.
En cas contrari, l'Ajuntament us enviarà un requeriment amb les esmenes o la documentació que falti aportar per tal de poder realitzar l'empadronament.
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia