Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Modificació de dades personals del padró municipal d'habitants


Objecte:
Sol.licitud de modificació de dades personals que consten actualment al padró municipal d'habitants:
- Número de document d'identificació: canvi de NIE a DNI, nou passaport, ...
- Nom i cognoms: canvi de nom, canvi d'ordre de cognoms,...
- Sexe
- Data i/o lloc de naixement
- Nivell d'estudis
- Qualsevol altres error detectat en les dades
Persones destinatàries:
Persones que necessitin actualitzar o modificar algunes dades personals ja sigui per error o per modificació de les dades.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Import:
Tràmit gratuït
Termini de resolució:
Un cop revisada la sol.licitud, si és correcte i s'ha adjuntat tota la documentació necessaria, rebreu per correu electrònic la confirmació de la modificació de dades. A partir d'aquest moment podreu obtenir els volants i/o certificats d'empadronament amb les dades actualitzades.
En cas contrari, l'Ajuntament us enviarà un requeriment amb les esmenes o la documentació que falti aportar per tal de poder actualitzar o modificar les dades.
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia