Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Baixa o modificació de dades de l'abonament de la piscina municipal


Objecte:
Aquest tràmit us permet modificar les vostres dades (domiciliació bancària, adreça, població,...) o sol·licitar la baixa de l'abonament de la piscina coberta.
Persones destinatàries:
Persones abonades a la piscina coberta municipal
Termini de sol·licitud:
Abans del dia 25 del mes en curs per tal de que la modificació de dades o la baixa es faci efectiva el següent mes.