Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació d'habitatge buit a efectes de la taxa de residus municipal


Objecte:
Aquest tràmit permet comunicar la situació d'habitatge buit a efectes del càlcul de la quota variable de la taxa de residus corresponent
Persones destinatàries:
Les persones propietàries de l'habitatge
Termini de resolució:
Quan s'hagi comprovat que l'habitatge està buit s'aplicarà la bonificació de la taxa variable en el proper exercici.