Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació d'habitatge buit a efectes de la taxa de residus municipal


Objecte:
Aquest tràmit permet comunicar la situació d'habitatge buit a efectes del càlcul de la quota variable de la taxa de residus corresponent en els casos següents:
- Que no hi hagi cap persona empadronada a l'habitatge
- Que no hi hagut aportacions de residus durant l'any natural

Excepcions justificades:
- Canvi de domicili per una situació de dependència
- Persones que viuen en residències geriàtriques
- Trasllat fora de l'habitatge per raons laborals
- Hospitalitzacions de llarga durada
- Habitatges en obres o rehabilitació amb la llicència corresponent
Persones destinatàries:
Les persones propietàries de l'habitatge
Termini de sol·licitud:
De l'1 de gener a l'1 d'octubre