Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Sol.licitud de clauer o clau addicional per a àrees d'emergència d'aportació de residus i bústies.


Objecte:
Sol.licitud de duplicats de clauers per a les àrees d'emergència d'aportació de residus:
- Clauer per àrees d’aportació i/o bústies (FORM i tèxtil sanitari)
- Clau triangular per accés a contenidors sense sistema de tancament electrònic (comerços)
Persones destinatàries:
Persones que ja disposen d'un clauer o una clau i necessitin un duplicat per altres membres de la familia o bé l'hagin perdut
Import:
2 € cada duplicat.
El pagament es realitza en línia (targeta bancària) en el moment de realitzar la sol.licitud.