Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació de local comercial tancat i finalització de l'activitat econòmica a efectes de la taxa de residus municipal


Objecte:
Aquest tràmit permet comunicar la situació de local comercial tancat per tal de pagar només la taxa fixa de residus i quedar exempt de la taxa variable.
*En el cas que posteriorment el local comercial canviï la seva situació caldrà realitzar el tràmit "Comunicació de canvi d'ús de local comercial a habitatge"

Persones destinatàries:
Les persones propietàries del local comercial
Termini de resolució:
Quan s'hagi comprovat que al local comercial no hi ha cap activitat s'aplicarà la regulació de la taxa que procedeixi