Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació de local comercial tancat i finalització de l'activitat econòmica a efectes de la taxa de residus municipal


Objecte:
Aquest tràmit permet comunicar la situació de local comercial tancat per tal de pagar només la taxa fixa de residus i quedar exempt de la taxa variable.
*En el cas que posteriorment el local comercial canviï la seva situació caldrà realitzar el tràmit "Comunicació de canvi d'ús de local comercial a habitatge"

Persones destinatàries:
Les persones propietàries del local comercial
Termini de sol·licitud:
De l'1 de gener al 1 de setembre:
S'aplicarà el canvi de taxa l'any en curs

Resta de dies de l'any:
S'aplicarà el canvi de taxa l'any següent