Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació d'activitat sense generació de matèrica orgànica


Objecte:
Comunicació d'activitat sense generació de matèrica orgànica a efectes de la taxa de residus municipal
Persones destinatàries:
Activitats econòmiques que en el seu procés productiu o comercial no generen matèria orgànica i per tan no participen de la recollida de fracció orgànica
Termini de sol·licitud:
De l'1 de gener al 1 de setembre:
S'aplicarà el canvi de taxa l'any en curs

Resta de dies de l'any:
S'aplicarà el canvi de taxa l'any següent