Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Sol.licitud de llicència de contragual


Objecte:
Sol.licitud de llicència de contragual per motiu de dificultat a l'hora d'entrar el vehicle al garatge quan ja es disposa d'un gual
Persones destinatàries:
Persones que per les característiques de l'habitatge, del carrer o del vehicle tinguin alguna problemàtica per poder accedir correctament al seu garatge en el cas que hi hagi un cotxe aparcat a l'altra banda de carrer
Import:
30 € anuals
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Termini de resolució:
La Policia Local i el personal tècnic d'Urbanisme comprovaran la justificació i la ubicació del contragual aprovant o denegant la sol.licitud per motius de seguretat viària. Un cop autoritzat caldrà posar un adhesiu identificador del contragual a la placa de gual.

Models de documentació complementària a la sol·licitud