Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació de canvi d'ús de local comercial a habitatge


Objecte:
Comunicació de canvi d'ús de local comercial a habitatge a efectes de la taxa de residus municipal
Persones destinatàries:
Les persones propietàries del local comercial
Termini de resolució:
Quan s'hagi comprovat el canvi d'ús del local comercial s'aplicarà la regulació de la taxa que procedeixi