Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació de canvi d'ús de local comercial a habitatge


Objecte:
Comunicació de canvi d'ús de local comercial a habitatge a efectes de la taxa de residus municipal
Persones destinatàries:
Les persones propietàries del local comercial
Termini de sol·licitud:
De l'1 de gener al 28 de febrer:
S'aplicarà el canvi de taxa l'any en curs

Resta de dies de l'any:
S'aplicarà el canvi de taxa l'any següent
Termini de resolució:
Quan s'hagi comprovat el canvi d'ús del local comercial s'aplicarà la regulació de la taxa que procedeixi