Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació de local amb ús de magatzem sense cap activitat productiva ni administrativa


Objecte:
Aquest tràmit permet comunicar la situació de local amb ús de magatzem sense cap activitat productiva ni administrativa a efectes de quedar exempt de la quota variable de la taxa de residus
Persones destinatàries:
Les persones propietàries de l'habitatge
Termini de sol·licitud:
De l'1 de gener al 1 de setembre:
S'aplicarà el canvi de taxa l'any en curs

Resta de dies de l'any:
S'aplicarà el canvi de taxa l'any següent