Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Llicència d'obres sense projecte


Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per a dur a terme obres que no requereixen disposar de projecte tècnic per a ser executades i que no estan incloses en la tipologia de les que es poden tramitar com a obres de comunicació prèvia.
*En cas que necessiteu ocupar la via pública també cal que sol.liciteu l'autorització a:Ocupació de via pública per obres
Persones destinatàries:
Persona física o jurídica promotora de les obres.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar les obres.
Import:
98 € per a la tramitació de l'expedient
22 € per a la placa de llicència d'obres
3,78% del cost d''execució material de la construcció, instal·lació o obra.
Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.