Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Bonificació de la quota general dels residus a persones majors de 70 anys


Objecte:
Es concedirà una bonificació del 50% de la quota general (taxa fixa) a les persones majors de 70 anys.
Condicions:
- Que tinguin 70 anys o més i estiguin empadronades a l'habitatge
- Que els ingressos de la unitat de convivència no superin l'import de l'Indicador del Salari Mínim Interprofessional (14 pagues) del mateix any que es prengui com a referència per a la determinació dels ingressos
- Que actualment no gaudeixi de la bonificació per ingressos reduïts a l'habitatge
Termini de sol·licitud:
De l'1 de gener al 28 de febrer.
Els efectes de la bonificació s'inicien en l'exercici en què s'ha sol·licitat i es mantindran al llarg dels exercicis següents sempre que el beneficiari reuneixi les condicions establertes fet que es comprovarà de forma anual.

Models de documentació complementària a la sol·licitud