Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Llicència de parcel·lació urbanística


Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar una llicència de parcel.lació per dividir un terrreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície.
Aquest tràmit és necessari per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica propietària d'una finca o immoble.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Import:
137 €
Termini de resolució:
La notificació de la resolució es farà en el termini d'1 mes des de la presentació de la sol·licitud.
Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.