Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 22:12:16

Llicència de parcel·lació urbanística


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar una llicència de parcel.lació per dividir un terrreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície.

Aquest tràmit és necessari per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica propietària d'una finca o immoble.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
0,50 € per cada m2 parcel.lat
Termini de resolució:
La notificació de la resolució es farà en el termini d'1 mes des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.


Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat