Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
30/03/2020 07:13:07

Llicència de parcel·lació urbanística / divisió en propietat horitzontal


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar:

- LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ:
Per dividir un terrreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície. Són necessàries per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.

- DECLARACIÓ INNECESSARIETATDE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ:
Document que acredita la innecessarietat d'obtenir llicència de parcel·lació en els supòsits deteminats per la normativa aplicable.

- DIVISIÓ HORITZONTAL:
S'efectua quan comporta un increment del número d'habitatges o establiments, i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament, independentment dels que s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica propietària d'una finca o immoble.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:

Llicència de parcel.lació:
0,50 € per cada m2 parcel.lat

Declaració d'innecesarietat:
30 €

Llicència de divisió en propietat horitzontal:
90 € edificis fins a 3 habitatges/establiments
150 € edificis de 4 a 12 habitatges/establiments
175 € edificis de més de 12 habitatges/establiments

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials.

Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria de Serveis Territorials.

Termini de resolució:
La notificació de la resolució es farà en el termini d'1 mes des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per a una millor atenció us recomanem que SOL.LICITEU CITA PRÈVIA.


Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat