Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Al·legació a una denúncia de trànsit


Objecte:
Aquest tràmit us permet presentar al·legacions a una sanció per una denúncia municipal de transit o de zones d'aparcament regulat emeses per la Policia Local de Manlleu.
*El pagament amb reducció dins el termini indicat comporta la renúncia a formular al·legacions
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que hagi estat sancionada per una infracció de trànsit o aparcament a Manlleu
Termini de sol·licitud:
Si s'ha notificat en el mateix acte de denúncia el termini de presentació d'al·legacions serà de 20 dies naturals des de l'endemà del dia de la denúncia.
Si s'ha notificat amb posterioritat al dia de la denúncia el termini de presentació d'al·legacions serà de 15 naturals des de l'endemà de la notificació de la denúncia.
Import:
Tràmit gratuït.
Termini de resolució:
Un cop la Policia Local resolgui l'al.legació s'enviarà la notificació des de l'Oficina de Gestió Tributària.
Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria de Seguretat Ciutadana.