Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/03/2018 18:41:16

Targeta d'aparcament definitiva per a persones amb mobilitat reduïda


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la TARGETA D'APARCAMENT DE VEHICLES PER A PERSONES AMB MOBLITAT REDUÏDA, en la modalitat definitiva.

Aquesta targeta facilita la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones.

Existeixen 3 modalitats:
1. Targeta per a persones conductores
2. Targeta per a persones no conductores
3. Targeta per a transport col·lectiu

Persones destinatàries:
1. Targeta per a CONDUCTOR:
Persones majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.

2. Targeta per a NO CONDUCTOR:
Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

3. Targeta per a transport COL·LECTIU:
Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Àrea de Benestar Social, Salut Pública i Consum.

Òrgan responsable de la resolució:
Generalitat de Catalunya.
Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Termini de resolució:
El termini màxim de resolució i notificació és de 4 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Podeu presentar-ho al punt de registre de l'Oficina de Benestar Social, Salut Pública i Consum.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat