Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
30/03/2020 07:08:13

Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:

Aquest tràmit us permet obtenir la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb dues modalitats:

TARGETA D'APARCAMENT DEFINITIVA

Aquesta targeta s'expedeix quan ja es disposa del certificat de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya.
Té validesa a tot Europa.

TARGETA D'APARCAMENT PROVISIONAL

Aquesta targeta temporal es pot obtenir si s'acredita que s'ha realitzat la corresponent sol.licitud de reconeixement del grau de discapacitat a la Generalitat de Catalunya i es disposa d'un informe mèdic que especifiqui la dificultat de mobilitat.
Aquesta targeta només és vàlida a Manlleu i té una vigència de 6 mesos. Un cop ha passat aquest període es pot tornar a renovar.

Persones destinatàries:

Les targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda poden ser:

TITULAR CONDUCTOR

Persones majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.


TITULAR NO CONDUCTOR

- Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.

- Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.

- Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.


Condicions:

Les persones que disposin de la targeta d'aparcament de mobilitat reduïda a Manlleu podran aparcar a:

- Zones d'aparcament adaptades per a mobilitat reduïda

- Zones de càrrega i descàrrega

- Zones blaves

Cal posar la targeta de manera visible en el vehicle.

Termini de sol·licitud:

En qualsevol moment

Import:

Tràmit gratuït.
En cas de pèrdua de la targeta, la sol.licitud d'un duplicat tindrà un cost de 10€

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per a una millor atenció us recomanem que SOL.LICITEU CITA PRÈVIA.

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat