Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/11/2019 13:28:46

SUBVENCIONS - Sol·licitud


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar subvenció a l'Ajuntament de Manlleu.

Persones destinatàries:
Entitats i/o associacions

Termini de sol·licitud:
Es pot sol.licitar fins al 30 de setembre de l'any en curs.

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
La unitat tramitadora dependrà de l'àmbit de la subvenció.

Òrgan responsable de la resolució:
Junta de Govern Local.

Termini de resolució:
El termini màxim de resolució serà de 6 meses des de la data de la sol.licitud.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar en línia.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació necessaria:

- Declaració responsable de transparència
- Liquidació de l'últim pressupost aprovat


Models de documentació complementària a la sol·licitud


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat