Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 21:51:47

Llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos o renovació de l'autorització.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física que sigui propietària o que condueixi per espais públics un gos considerat potencialment perillós.

Termini de sol·licitud:
Durant els 3 mesos posteriors al naixement o a l'adquisició de l'animal.
Per a la renovació de la llicència, una vegada finalitzat el termini de 5 anys de validesa de la llicència.

Import:

- Alta i renovació de la llicència de tinença i conducció de gossos perillosos: 30 €

- Alta i renovació de la llicència de conducció de gossos perillosos: 20 €


Unitat tramitadora:
Àrea de Benestar Social, Salut Pública i Consum.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.
Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Models de documentació complementària a la sol·licitud


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat