Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos


Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos o renovació de l'autorització.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física que sigui propietària o que condueixi per espais públics un gos considerat potencialment perillós.

Termini de sol·licitud:
Durant els 3 mesos posteriors al naixement o a l'adquisició de l'animal.
Per a la renovació de la llicència, una vegada finalitzat el termini de 5 anys de validesa de la llicència.

Import:

- Alta i renovació de la llicència de tinença i conducció de gossos perillosos: 30 €

- Alta i renovació de la llicència de conducció de gossos perillosos: 20 €


Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu.

Models de documentació complementària a la sol·licitud