Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/11/2019 13:23:59

OBRES - Retorn d'avals de llicències d'obres


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la devolució d'una aval o fiança dipositada en la tramitació d'una llicència d'obres.

Persones destinatàries:
La persona física o jurídica que va dipositar l'aval o la fiança.

Termini de sol·licitud:
Una vegada finalitzada l'obra.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.


Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de resolució:
La notificació de la resolució es farà en el termini de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Import:
Tràmit gratuït.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat