Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Retorn d'avals de llicències d'obres


Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la devolució de l'aval dipositat en concepte de garantia per a reposició de paviments de calçades i voreres, i també de runes en el cas de llicències d'obres anteriors a l'any 2018
Abans de sol.licitar el retorn d'avals és indispensable haver tramitat la comunicació prèvia de primera ocupació i que aquesta hagi estat informada favorablement.

Persones destinatàries:
La persona física o jurídica que va dipositar l'aval o la fiança.

Termini de sol·licitud:
Una vegada finalitzada l'obra i quan s'hagi realitzat la comunicació de primera ocupació.

Import:
Tràmit gratuït.