Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
30/03/2020 07:19:08

Volant empadronament individual


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar un justificant d'empadronament INDIVIDUAL, on es justifica l'adreça d'una persona tal i com consta actualment en el padró municipal.

En el cas de menors, cal sol·licitar un volant d'empadronament col·lectiu.

La validesa d'un volant és de 3 mesos des de la seva expedició.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat i aporti l'autorització de representació corresponent.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Si el tràmit és presencial el preu és d'1 € per l'entrega de cada volant.

Si el tràmit es fa en línia no hi ha cost ja que podeu disposar del volant a la vostra Carpeta Ciutadana.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia

Termini de resolució:
PRESENCIALMENT
El volant es lliura al moment de la sol·licitud.

TELEMÀTICAMENT
El volant es lliura a la bústica de notificacions al cap d'uns minuts d'haver realitzat la petició.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per a una millor atenció us recomanem que SOL.LICITEU CITA PRÈVIA.


Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat