Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
21/01/2021 10:02:45

Volant d'empadronament col·lectiu


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar un volant d'empadronament col.lectiu, on es justifica totes les persones empadronades en un mateix domicili.

IMPORTANT:

Els volants d'empadronament col.lectiu per defecte s'expediran de manera numèrica sense dades dels convivents.

En el cas que es requereixin les dades de les persones del domicili caldrà disposar del consentiment de cessió de dades padronals de cada persona empadronada al domicili. Trobareu el full d'autorització tan per a persones majors com menors d'edat als models complementaris del final de la fitxa del tràmit.

La validesa dels volants d'empadronament és de 3 mesos des de la seva expedició.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d'edat empadronada al domicili.

Pare/mare/tutor/a del/de la menor empadronat al domicili.


Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Si el tràmit és presencial el preu és d'1 € per l'entrega de cada volant.

Si el tràmit es fa en línia no hi ha cost ja que podeu disposar del volant a la vostra Carpeta Ciutadana.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

*Per als volants de padró no cal sol.licitar cita prèvia
Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos


Models de documentació complementària a la sol·licitud


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat