Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/03/2018 18:41:04

Procés selectiu lloc de treball temporal - sol.licitud


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'admissió en un procés selectiu de caràcter temporal.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física que compleixi els requisits que s'exigeixin a les bases específiques que regulin el procés de selecció.

Termini de sol·licitud:
El termini per presentar les sol·licituds vindrà establert a les bases específiques de la convocatòria i s'iniciarà amb la publicació de la convocatòria.

Import:
Taxa drets d'exàmen:
Proves selectives grup A1 i A2: 19,00 €
Proves selectives grup B: 16,00 €
Proves selectives grup C1, C2 i AP: 11,00 €
Proves selectives grup C2 - agent policia local-: 25,00 €

Restaran exempts de pagar la taxa de drets d'exàmen, aquelles persones que demostrin que es troben en situació d'atur.

La tramitació telemàtica permet realitzar el pagament telemàtic.

Unitat tramitadora:
Àrea d'Organització, Persones i Administració Electrònica.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de resolució:
Ve determinat per les bases específiques de la convocatòria.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.


Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat