Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Sol.licitud d'alta al registre municipal d'entitats i associacions


Objecte:
Aquest tràmit us permet inscriure una entitat o associació en el registre municipal d'entitats
Persones destinatàries:
Entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, que tinguin el seu domicili social a Manlleu, l'objecte de les quals sigui la defensa, el foment, o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns.
També les entitats i les associacions d'àmbit comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, i que des de la Regidoria corresponent es consideri que gaudeixen de rellevància social dins del municipi.
Excepcionalment, també es podran inscriure aquells grups o col·lectius integrats per veïns o veïnes de Manlleu que malgrat no estar legalment constituïts per raons justificades, acreditin una mínima representativitat (integrats per un mínim de 3 persones, essent un d'ells major d'edat), si des de la regidoria corresponent es considera que gaudeixen de rellevància social dins del municipi.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Import:
Gratuït