Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 22:10:48

Informació dels tributs municipals


Nivell 1. Informació
Objecte:
L'Ajuntament de Manlleu té delegada la gestió dels tributs municipals a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

En els següents enllaços trobareu tota la informació dels tributs municipals de l'any en curs:

Imports dels tributs municipals 2020


Calendari fiscal 2020

Tramitació presencial
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat