Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Informació dels tributs municipals


Objecte:
L'Ajuntament de Manlleu té delegada la gestió dels tributs municipals a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Podeu consultar els imports anuals, modificar les vostres dades, domiciliar o pagar a través de la web seleccionant el municipi de Manlleu i entrant amb un identificador o certificat digital.