Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Alta FAMILIAR / COL.LECTIVA al padró municipal d'habitants


Objecte:
Aquest tràmit us permet donar-vos d'alta al padró municipal d'habitants de Manlleu. Les altes al padró familiars o col.lectives només es realitzen presencialment.

*Recordeu que les sol.licituds d'alta individual al padró municipal es poden realitzar en línia. Consulteu el tràmit


Persones destinatàries:
Qualsevol persona física major d'edat, o en els cas de menors la mare, pare o representant legal.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu.