Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
08/12/2019 04:13:14

Padró - Alta al padró municipal d'habitants


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Objecte:
Aquest tràmit us permet donar-vos d'alta al padró municipal d'habitants de Manlleu.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física major d'edat, o en els cas de menors la mare, pare o representant legal.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de resolució:
Immediat.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Consulteu el document amb la informació de la documentació necessària per empadronar-vos a Manlleu.

Les altes al Padró municipal només es poden realitzar presencialment.

Cal que us adreceu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat