Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
22/01/2021 13:58:57

Llicència de primera ocupació i utilització parcial (obres no acabades segons el projecte inicial)


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit és necessari per utilitzar una part de l'edificació o immoble sempre que s'hagi sol.licitat una llicència d'obres amb projecte i les obres encara no hagin finalitzat totalment segons el projecte previst.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.

Termini de sol·licitud:
En el moment que finalitzi una part de les obres previstes i es vulgui utilitzar aquella part de l'edifici o habitatge.

En el cas que les obres hagin finalitzat totalment, cal realitzat el tràmit de "Comunicació prèvia de primera utilització"Import:
- Habitatge unifamiliar/individual: 57 €
- Per cada bloc plurifamiliar: 87 €
- Per cada nau industrial o comercial:
-> Indústria entre mitgeres (zona H): 75 €
-> Indústria aïllada (zona L): 90 €
- Per cada local comercial: 75 €Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.


Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat