Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
19/09/2019 00:22:24

Certificat d'empadronament històric de l'habitant o del domicili


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar els certificats d'empadronament històrics amb les dades que consten al Padró d'habitants:

DE L'HABITANT: on se certifica el temps de residència d'una persona als diferents domicilis de Manlleu.

DEL DOMICILI: on se certifica quines persones han conviscut en un domicili i en quins períodes de temps amb la persona sol·licitant. Pot ser del domicili actual o d'un domicili anterior.

IMPORTANT:

Els certificats de domicili per defecte s'expediran de manera numèrica sense dades dels convivents.

En el cas que es requereixin les dades de les persones del domicili caldrà disposar del consentiment de cessió de dades padronals de cada persona empadronada al domicili. Trobareu el full d'autorització tan per a persones majors com menors d'edat als models complementaris del final de la fitxa del tràmit.

Si les dades que es volen obtenir són anteriors a 1 de maig del 1996 aquest certificat comporta l'abonament d'una taxa de 5 €.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d'edat que consti empadronada al domicili.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Si el tràmit és presencial el preu és d'2 € per l'entrega de cada certificat.

Si el tràmit es fa en línia no hi ha cost ja que podeu disposar del certificat a la vostra Carpeta Ciutadana.

En cas de voler sol·licitar un certificat històric anterior a 1 de maig de 1996 el certificat té un import de 5 €.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.


Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Models de documentació complementària a la sol·licitud


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat