Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/11/2019 12:17:46

Preinscripció a segon cicle d’educació infantil, primària i secundària


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Objecte:
Aquest tràmit us permet preinscriure i matricular alumnes de 3 a 16 anys als centres públics i privats concertats per als següents nivells educatius:

- Segon cicle d'educació infantil: P3, P4 i P5

- Educació primària: de 1er a 6è

- Educació Secundària Obligatòria (ESO): de 1er a 4rt


Cal que presenteu la sol·licitud de preinscripció per:

- Accedir per primera vegada a un centre educatiu sufragat amb fons públics, per accedir al nivell de P3.

- Canviar de centre, encara que s'estigui ja escolaritzat en un altre centre.


Els centres docents han d'acceptar totes les sol·licituds de preinscripció, independentment del nombre de places de què disposin.

Tots els centres finançats amb fons públics es regeixen per la mateixa normativa de preinscripció i matriculació, ja siguin de titularitat pública o privada concertada.

Persones destinatàries:
El pare, mare o tutor/a de l'alumne.

Termini de sol·licitud:

Preinscripció curs 2019/2020

- Oferta inicial de places escolars: 27 de març de 2019

- Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril de 2019

- Presentació de documentació: fins al 10 d'abril de 2019

- Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d'abril de 2019

- Presentació de reclamacions: del 29 d'abril al 3 de maig de 2019

- Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019

- Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)

- Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019

- Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019

- Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019

- Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2019


Matrícula curs 2019/2020

- Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 20 al 26 de juny de 2019

- Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Oficina Municipal d'Escolarització (OME).

Com sol·licitar-ho presencialment:
Només podeu presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. Si en presenteu més d'una, els vostres drets de prioritat quedaran invalidats.

Evidentment, això no impedeix que pugueu sol·licitar més d'un centre: a la sol·licitud de preinscripció podeu indicar, per ordre de preferència, tots els centres on us interessa una plaça.

Podeu presentar-ho a l'escola que escolliu en primera opció o als Serveis Territorials del Departament d'Educació.

Important: si heu fet la sol·licitud per Internet també heu d'anar al centre per presentar-hi el resguard i la documentació.

Observacions:
Documentació a aportar i criteris de prioritat:

Enllaç web Generalitat.Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat