Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/02/2019 22:18:24

Dret d'accés a la informació pública


Nivell 3. Iniciació electrònica

Podeu consultar la normativa municipal en l’apartat “Normativa” de l’àmbit Ajuntament.


  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat