Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
27/02/2021 01:10:52

Sol.licitud de llicència de gual


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Comú

Documentació Tipus Presentació
Document acreditatiu de la propietat de la finca (o declaració responsable de la titularitat) Obligatòria Presencial/Electrònica
Plànol de l'emplaçament del gual o croquis acotat del local que es destina a garatge Obligatòria Presencial/Electrònica

Establiments industrials o comercial

Documentació Tipus Presentació
Còpia de la llicència d'activitats (o declaració responsable de la titularitat) Obligatòria Presencial/Electrònica
Memòria tècnica justificativa de la solució proposada de reforçament de la voravia en el cas de guals per a vehicles pesants amb el plànol corresponent, sempre que aquesta mesura no estigui prevista en la corresponent llicència d'activitats de la instal·lació Obligatòria Presencial/Electrònica

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat