Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
29/09/2020 09:06:30

Ajornaments i fraccionaments de tributs o taxes municipals


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Certificat de la titularitat del compte bancari emès per l'entitat financera. Obligatòria Presencial/Electrònica
Documents que acreditin les dificultats econòmiques i financeres : nòmina, atur, hipoteca o préstec, despeses.... Si s'autoritza a l'Ajuntament a comprovar les dades referents a IRPF i prestacions de l'atur no caldrà presentar aquesta documentació. Obligatòria Presencial/Electrònica
Fiança en el cas de deutes superiors a 10.000 € Condicional Presencial/Electrònica

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat