Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
29/09/2020 10:19:55

Sol.licitud de quota reduïda de la taxa del servei de gestió de residus municipals


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Annex I. Autorització a l'Ajuntament per tal que aquest consulti a l'Agència Tributària les seves dades sobre l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i les de totes les persones de la unitat de convivència majors de 18 anys. Cal que el signin totes les persones majors de 18 anys empadronades al domicili. Obligatòria Presencial
Delacaració jurada de la persona sol·licitant conforme ni ella ni cap de les persones que integren la unitat de convivència si és el cas, són propietàries de cap propietat a banda de l'habitatge pel que se sol·licita l'exempció. Obligatòria Presencial
Fotocòpia del document d'identificació (DNI, NIE, passaport) de la persona sol·licitant. Obligatòria Presencial

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat