Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
27/09/2020 14:12:40

Sol.licitud de parcel.la de les hortes municipals


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


PARTICULARS

Documentació Tipus Presentació
Fotocòpia del DNI Obligatòria Presencial/Electrònica
Annex I. Autorització Hisenda i Seguretat Social Condicional Presencial/Electrònica

ENTITATS I CENTRES EDUCACTIUS

Documentació Tipus Presentació
Fotocòpia del DNI del/de la responsable. Obligatòria Presencial/Electrònica
Si l'entitat no està inscrita al Registre Municipal d'Entitats, document acreditatiu conforme es dóna servei a la població de Manlleu. Condicional Presencial/Electrònica

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat