Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/10/2020 01:59:34

FUE Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Autorització d'abocament a la llera pública o al mar, si és el cas. Obligatòria Presencial
Autorització per a l'ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables. Obligatòria Presencial
Declaració repsonsable de la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d'acord amb el Decret 112/2010, de 31 d'agost (article 83). Obligatòria Presencial
Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca o local, si és el cas. Obligatòria Presencial
Declaració responsable del fet que l'establiment o l'activitat compleix els requisits establerts per l'Ordenança i la normativa vigent d'aplicació. Obligatòria Presencial
Informe i certificació de la Generalitat en matèria d'incendis, d'acord amb el que disposa l'article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer. Obligatòria Presencial

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat