Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
06/06/2020 11:21:53

Procés selectiu - Concurs únicament amb presentació de mèrits


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Si s'escau, títol de nivell de català Condicional Presencial/Electrònica
Si s'escau, títol de nivell de castellà Condicional Presencial/Electrònica
Experiència professional (document PDF amb els documents de l'experiència professional) Condicional Presencial/Electrònica
Formació (document PDF amb els documents acreditatius de la formació) Condicional Presencial/Electrònica
Docència (document PDF amb els documents acreditatius de tasques de docència) Condicional Presencial/Electrònica
Altres títols acadèmics (document PDF amb els títols acadèmics) Condicional Presencial/Electrònica
Si s'escau, certificat de nivell ACTIC Condicional Presencial/Electrònica
Si s'escau, certificat expedit pel SOC de demandant d'ocupació no ocupat (DONO). Condicional Presencial/Electrònica
Si s'escau, certificat acreditatiu de la situació de discapacitat. Condicional Presencial/Electrònica

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat