Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Declaració responsable d'obres relatives a xarxes públiques de comunicacions electròniques


Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Document
Memòria del projecte Documentació obligatòria
Plànol o croquis a escala de les obres previstes Documentació obligatòria
Full d'assumeix de la direcció de l'obra signat pel tècnic. Documentació obligatòria
En els casos d'afectar vies de la Diputació (pg. Sant Joan, ctra. Olot, ctra. Roda, c.Rusiñol): permís de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viaries de la Diputació de Barcelona Documentació obligatòria

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Documentació opcional Documentació opcional
  • Documentació obligatòria Documentació obligatòria