Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
30/10/2020 04:46:04

Llicència de parcel·lació urbanística


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Memòria explicativa de l'operació pretesa i justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable. En el cas d'habitatges, s'haurà de justificar el compliment dels requisits mínims d'habitabilitat per a segona ocupació. Condicional Presencial/Electrònica
Plànol de situació o empalçament a una escala adequada Obligatòria Presencial/Electrònica
Plànol d'informació acotat, a escala adequada, amb identificació de la situació original de la finca, de la seva superfície, dels seus límits i amb la representació dels habitatges o establiments existents. Obligatòria Presencial/Electrònica
Últim rebut de l'IBI de la finca registral afectada per la operació per tal d'identificar-la amb la referència cadastral que consta al rebut. Obligatòria Presencial/Electrònica

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat