Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
02/06/2020 14:14:54

Llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip Obligatòria Presencial/Electrònica
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica ( en un centre mèdic autoritzat) Obligatòria Presencial/Electrònica
Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa Obligatòria Presencial/Electrònica
Declaració jurada per l'interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus Obligatòria Presencial/Electrònica
Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir Obligatòria Presencial

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat