Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
21/01/2021 08:18:54

Justificació de subvenció municipal


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació Tipus Presentació
Declaració negativa relativa a l'edició de publicitat (doc. 5) Condicional Presencial/Electrònica
Declaració responsable relativa a altres subvencions rebudes (doc. 4.1, en el cas d'entitats, o bé doc. 4.2, en el cas de centres educatius) Obligatòria Electrònica
Exemplars de la publicitat editada per l'entitat relativa a les activitats subvencionades Condicional Electrònica
GEN 016. Sol·licitud de transferència bancària per a la percepció de pagaments de la tresoreria municipal. Obligatòria Presencial/Electrònica
Memòria anual d'activitats realitzades per l'entitat/associació (doc. 1) Obligatòria Electrònica
Relació de factures justificatives de despeses de les activitats realitzades per un import com a mínim equivalent al 100% de la quanitat sol·licitada, acompanyada dels originals o còpies d'aquestes factures (doc. 3) Obligatòria Electrònica

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat